میوه انار سال هاست که به عنوان غذا و دارو مورد استفاده قرار گرفته است. نام عمومی انار (پومگرانت)[۱] از دو کلمه لاتین (پوموم)۲ به معنی سیب و ( گرانتوس)۳ به معنی دانه داردرست شده است که در بسیاری زبان ها استفاده می شود. سرزمین اصلی کشت انار ایران است و صدها سال پیش درنواحی گرجستان، ارمنستان و مدیترانه کشت می شده است (۱). انار شامل ترکیبات مختلفی از جمله فیبر غذایی، انواع آنتی اکسیدان، چربی های غیراشباع ، مواد معدنی و مواد مغذی دیگر است که خواص مفید متعددی در درمان وکاهش علائم بیماریها مانند دیابت و شرایطی مانند التهاب مفصلی چاقی، سندرم متابولیک، قند خون بالا، پُرفشاری خون، سکته مغزی،  بیماریهای قلبی، انواع مختلف سرطان و بیماری های عفونی دارد.

ترکیبات مهم انار به قرار زیر است :

ترکیبات موجود در دانه انار یک گنج تغذیه ای است که در جدول ذیل کاملاً جداسازی وذکر شده است  پوست میوه شامل ترکیبات تاننی وآلکالوئیدهایی است (مهمترین آنها پله تیرین[۲]، متیل پله تیرین[۳] وپزدوپله تیرین[۴]هستند) که  دارای خاصیت ضدکرم است. آب انارترکیبات پلی فنولی زیادی دارد ( مانند پونیکالاجین ها[۵]، الاژی تانن ها، اسید الاژیک[۶] و پونیکالین ) که خاصیت بسیار قوی آنتی اکسیدانی دارد و در کاهش چربی ها و کاهش فشار خون و هم چنین در بهبود بیماری های قلبی بسیار مفید است. دانه انارحاوی روغنی است که عمدتاً از اسیدهای چرب غیراشباع تشکیل شده است. نکته جالب در مورد روغن دانه انار، وجوداسیدهای چرب با ۳پیوند غیراشباع (تری انوئیک) است که در مقابل اسیدها چرب با دو پیوند غیر اشباع ( مانند اسید لینولئیک ) در عملکرد و سلامت بدن از اهمیت خاصی برخوردارند. مهمترین اسیدچرب روغن دانه انار، پونیسیک اسید است که حدود ۷۲ % آن را تشکیل می دهد. روغن دانه انار حاوی فیتواستروژن ها نیز  هستند که در پیشگیری از  سرطان پستان نقش دارند. این روغن  به علت داشتن اسیدهای چرب غیر اشباع خاص می تواند در پیشگیری از  انواع دیگر سرطان نقش داشته باشد. قسمت های مختلف انار دارای ترکیبات آنتوسیانین ها هستند که به نوبه خود خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدسرطانی دارند. پوست میوه انار و پوست ریشه، منبع بسیارغنی از ترکیبات تانن است پوست خشک میوه انار ۲۶ % و پوست خشک ریشه حاوی ۲۲ % ترکیبات تاننی است.

جدول ترکیبات فیتوکمیکالی مختلف موجود در انار

 

منابع :

Smith, R. E. Medicinal Chemistry – Fusion of Traditional and Western MedicineBentham Science, Sharjah, U.A.E., 2013.2. Aruna, P., Venkataramanamma, D., Singh, A. K., & Singh, R. P. (2016). Health benefits of punicic acid: a review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety۱۵(۱), ۱۶-۲۷


 

[۱]pomegranet

۲- pomum

۳- Granatus

[۲] pelletierine

[۳] Methylpelletierine

[۴] pseudo pelletierine

[۵] punicalagins

[۶] Ellagic acid