aloodegi

آیا آلودگی هوا با تولید مواد غذایی ارتباطی دارد؟به مناسبت روز هوای پاک (۲۹ دی)

در پاسخ به این سئوال که آیا آلودگی هوا با تولید مواد غذایی ارتباطی دارد باید گفت تحقیقات در مورد تأثیر آلودگی هوا بر مواد غذایی موضوع به نسبت جدیدی است. به نظر می‌رسد رابطه‌ای دوطرفه بین تولید مواد غذایی و آلودگی هوا وجود دارد؛ بدین معنی که تولید مواد غذایی به میزان قابل توجهی در آلودگی هوا نقش دارد و از سوی دیگر آلودگی هوا نیز می‌تواند بر تولید مواد غذایی تأثیر بگذارد.

 شایان ذکر است کشاورزی، بزرگترین عامل آلودگی خاک با آمونیاک و همچنین انتشار سایر ترکیبات نیتروژن‌دار است. این موضوع بر کیفیت خاک و در نتیجه ظرفیت آن برای حفظ بهره‌وری گیاهان و حیوانات تأثیر می‌گذارد. در مقابل، شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که تولید مواد غذایی نیز به واسطه آلودگی هوا تهدید می‌شود. انتشار پیش‌سازهای اُزُن (اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی فرّار) نگرانی ویژه‌ای برای امنیت غذایی جهانی است. زیرا این ترکیبات برای تشکیل اُزُن در سطح زمین واکنش نشان می‌دهند. این امر به نوبه خود با نفوذ به داخل ساختار گیاه، توانایی رشد آن را مختل می‌کند. برآورد شده است که اُزُن باعث کاهش نسبی محصول جهانی سویا ( ۶-۱۶ درصد)، گندم ( ۷-۱۲ درصد) و ذرت (۳-۵ درصد) می‌شود.

در این زمینه همچنین مشخص شده است که بعضی محصولات کشاورزی، نسبت به اُزُن حساس‌تر هستند و این امر در مورد گندم و سویا بسیار قابل‌توجه است. همچنین سیب‌زمینی، برنج و ذرت نیز به نسبت به اُزُن حساس هستند.  این در حالی است که جُو در برابر  اُزُن مقاوم است.  باید گفت نگرانی اصلی در این مورد این واقعیت است که حساس‌ترین محصولات کشاورزی نسبت به اُزُن، غذای اصلی و پایه بیشتر جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

از جمله دیگر مواد غذایی که تحت تأثیر آلودگی هوا قرار می‌گیرند، ماهی و آبزیان هستند. باید گفت روان‌آب مواد مغذی[۱] ناشی از منابع موجود در خشکی، «مناطق مرده[۲]» را به عنوان زیستگاهی مخرب برای آبزیان به ویژه گونه‌هایی که از قبل به دلیل صید بیش از حد و تغییرات آب و هوایی آسیب‌پذیر هستند، ایجاد می‌کند و آنها را بیش از پیش در معرض خطر قرار می‌دهد.  شایان ذکر است در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از پروتئین مصرفی انسان از آبزیان تأمین می‌شود و ماهی‌گیری منبع اصلی درآمد و شغل بسیاری از مردمان سراسر جهان است.

بر پایه شواهد کنونی اینطور به نظر می‌رسد که کاهش آلودگی هوا به سود تولید مواد غذایی و در نتیجه تأمین امنیت غذایی جهانی خواهد بود. انشاا… بتوانیم همگی در این راستا گام‌های موثری برداریم.

 

:Reference

 https://unece.org/air-pollution-and-food-production