ضایعات غذایی

کاهش دورریز مواد غذایی از جنبه های مختلف برای بشر و محیط زیست اطرافش بسیار مفید و حیاتی است. شاید از بین بردن کامل ضایعات غذایی ممکن نباشد، ولی همه اقشار جامعه می توانند تلاش برای کاهش این دورریزهای غذایی داشته باشند. در این قسمت به برخی راهکارهای کاهش ضایعات غذایی در خانوار می پردازیم:

  • خرید مواد غذایی به مقدار مورد نیاز: یکی از راحتترین راههای کاهش ضایعات غذایی در منزل است. تهیه لیست خرید بر اساس اقلام مورد نیاز در منزل به همراه مقدار مورد نیاز آنها می تواند به این موضوع کمک کند. همچنین بهتر است قبل از خرید مواد غذایی ابتدا به اقلام موجود در یخچال و فریزر توجه شود تا مانع از خرید مقدار غذایی شود که مورد مصرف قرار نمیگیرد.
  • اطمینان از شرایط ذخیره مواد غذایی: خوب است که چند وقت یکبار از مناسب بودن دمای یخچال و فریزر مطمئن شویم تا سلامت نگهداری مواد غذایی در آنها حفظ شود. همچنین مکانی که برای نگهداری برخی اقلام غذایی در خارج از یخچال و فریزر مورد استفاده قرار می گیرد، از نظر دما و رطوبت بررسی شود تا باعث فساد مواد غذایی نگردد.
  • درصورت خرید برخی از اقلام غذایی فصلی در حجم بیشتر، دقت شود که بسته بندی و شرایط نگهداری آنها رعایت گردد. طبقات پایین تر فریزر، دمای سردتری دارند بنابراین برای نگهداری گوشت و مرغ و ماهی مناسب ترند. درصورتیکه میدانید برخی مواد غذایی تا قبل از فساد ممکن است خورده نشوند، آنها را در فریزر نگهداری کنید. بهتر است مواد غذایی که در فریزر نگهداری می شوند، برچسب تاریخ ورود به فریزر داشته باشند.
  • مقدار غذایی را که در منزل طبخ می کنید به میزان مورد نیاز برای تعداد افراد خانوار باشد تا از دور ریختن آن پرهیز گردد.
  • کمپوست کردن باقیمانده سبزی و میوه: استفاده از بقایای پوست میوه و قسمتهایی از سبزیجات که برای خوردن مناسب نیستند، برای تهیه کمپوست هم از دور ریختن آنها جلوگیری می کند و هم یک بستر مناسب برای رشد گیاهان خانگی فراهم میکند.

هر خانوار ممکن است راهکارهای دیگری را نیز بتواند به لیست اضافه نماید تا بتواند مقدار دورریز مواد غذایی را کاهش دهد.

مراقب نعمات الهی و محیط زیست خود باشیم و تلاش کنیم تا حد ممکن از هدر رفتن مواد غذایی جلوگیری کنیم.

 

منابع:

https://www.epa.gov/recycle/preventing-wasted-food-home

Blakeney M. Food loss and food waste, causes and solutions. 2019, Publisher: Edward Elgar, USA.