شیردهی
فواید تغذیه با شیر مادر در شرایط همه‌گیری کووید-۱۹

به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر (۱-۷ آگوست ۲۰۲۲)

 

مقدمه:

سازمان بهداشت جهانی تغذیه انحصاری با شیر مادر را برای شش ماه اول زندگی و به دنبال آن ادامه شیردهی همراه با غذاهای کمکی مناسب تا دو سال و بیشتر را توصیه می کند . همچنین تماس پوست به پوست مادر و نوزاد و مراقبت از ایشان در یک اتاق را برای بهبود بقای نوزاد و کاهش عوارض احتمالی زایمان، توصیه می کند.

نکته بسیار مهم دیگر این است که همه مادران باید تحت حمایت قرار گیرند تا در اسرع وقت، در اولین ساعت پس از زایمان، شیردهی را شروع کنند. این حمایت باید عملی و موثر باشد تا بتواند ضمن آغاز شیردهی، مادر را درباره مدیریت مشکلات رایج شیردهی توانمند سازد.

در این زمینه ارائه مشاوره ماهرانه شیردهی توسط افراد مجرب، کلیدی برای بهبود نرخ شیردهی خواهد بود. بهبود دسترسی به مشاوره برای تغذیه با شیر مادر می تواند طول مدت شیردهی را افزایش داده و تغذیه انحصاری با شیر مادر را ترویج دهد. این امر همچنین می تواند فواید بسیاری برای نوزادان، خانواده ها و اقتصاد خانواده به همراه داشته باشد.

همه‌گیری کووید-۱۹ ، حمایت و مشاوره شیردهی

در طول همه‌گیری کووید-۱۹، مادران بیش از هر زمان دیگری به حمایت و مشاوره تخصصی و ماهرانه برای شیردهی نیاز دارند. متأسفانه همه‌گیری کووید-۱۹ منجر به تغییر زمینه کاری کارکنان بهداشتی به سمت بیماری کرونا و تحمیل فشار بیش از حد به سیستم های بهداشت و درمان شده است.  از اینرو ارائه خدمات مراقبت‌های بهداشتی با هدف حمایت از مادران برای شیردهی موفق، شامل مشاوره و حمایت، تحت فشار هستند.  از جمله مشکلات مرتبط با کاهش دسترسی مطلوب به مشاوره جهت شیردهی موفق می توان به اقدامات پیشگیری از ابتلا به عفونت کرونا، مانند فاصله‌گذاری فیزیکی، اشاره کرد که ادامه خدمات مشاوره‌ای و حمایت از مادر را دشوار می کند. از اینرو دولتردان در تمامی کشورها باید راه‌‌حل‌های نوآورانه‌ای از جمله ارائه مشاوره و پشتیبانی الکترونیکی و آنلاین را طراحی و اجرا کنند.

تمرکز فعالیت‌های هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در سال ۲۰۲۲

در سال جاری، فعالیت‌های هفته جهانی تغذیه با شیر مادر بر تقویت استفاده از ظرفیت وجود هنرمندان و بازیگران متمرکز است. چراکه این گروه می‌توانند به خوبی از تغذیه با شیر مادر و ترویج آن در سطوح مختلف جامعه حمایت کرده و زنجیره حمایتی از شیردهی را تشکیل دهند. مخاطبان هدف نیز شامل دولتمردان، سیستم‌های بهداشتی، محل‌های کار و جوامع مطلع هستند که از این راه آموزش دیده و توانمند می‌شوند تا ظرفیت خود را برای ارائه و حفظ محیط‌های دوستدار شیردهی برای خانواده‌ها در دنیای پس از همه‌گیری کرونا تقویت کنند.

تغذیه با شیر مادر و توسعه پایدار

تغذیه با شیر مادر کلید راهبردی توسعه پایدار پس از همه‌گیری کرونا است، زیرا وضعیت تغذیه کودکان را بهبود می بخشد، امنیت غذایی را تضمین می کند و نابرابری‌ها را بین و درون کشورها کاهش می دهد. این مهم با موضوعات هفته جهانی گرامیداشت تغذیه با شیر مادر ۲۰۲۲، هماهنگ است چراکه پیوند بین تغذیه با شیر مادر و تغذیه خوب، امنیت غذایی و کاهش نابرابری‌ها را برجسته می‌کند.

جنبه‌های مفید تغذیه با شیر مادر

تغذیه با شیر مادر نقش مهمی در مدیریت بار مضاعف سوءتغذیه دارد. تغذیه با شیر مادر امنیت غذایی را تأمین می‌کند و بی‌عدالتی را کاهش می‌دهد.
استفاده بهینه از ظرفیت بازیگران در زنجیره حمایتی تغذیه با شیر مادر از طریق آموزش و تحول در سیستم‌های موجود، موجب کمک به اطمینان از عملکرد مناسب تسهیلات بهداشتی، جوامع حمایتی و محل کار، با پشتوانه سیاست‌های ملی مبتنی بر شواهد، خواهد بود.
ما باید سیستم‌های حمایت از تغذیه با شیر مادر را تا سطح پیش-پاندمی احیا کنیم و ظرفیت این سیستم‌ها را بر اساس اهداف جهانی تغذیه‌ای تا سال ۲۰۲۵ تقویت کنیم.
محافظت، تشویق و حمایت از تغذیه باشیر مادر موجب برقراری عدالت می‌شود که نتیجه آن دستیابی به توسعه پایدار است.

 

 

References: