برچسب گذاری تغذیه ای با نشانگرهای رنگی (چراغ راهنمای [...]
امروزه شیوه زندگی کم تحرک و تغییرات ناشی از زندگی ماشینی و شهرنشینی موجب گسترش روزافزون اضافه­وزن و چاقی و شیوع بیماری­هایی نظیر دیابت، افزایش فشار خون، […]