مواد معدنی
اصولاً مواد مغذی مورد نیاز بدن را به دو دسته درشت مغذی ها، ریزمغذی ها و آب تقسیم بندی می کنند. درشت مغذی ها شامل […]
منگنز
منگنز اولین بار در سال ۱۹۱۳ به عنوان جزئی از بافت حیوانی شناخته شد که کمبود آن تا سال ۱۹۳۱ تشریح نگردید. منگنز یک فلز […]
فسفر (قسمت دوم)
بیشترین میزان جذب فسفر در روده کوچک رخ می دهد. در نوزادان و کودکان بیشترین میزان جذب فسفر از رژیم غذایی به میزان ۶۵ تا […]
فسفر
فسفر توسط هنینگ براند و با جداسازی این ماده معدنی از ادرار در سال ۱۶۶۹کشف گردید. نامگذاری این عنصر بر اساس درخشش آن در مواجهه […]
عنصر مس
از ۲۰۰ سال قبل ریز مغذی مس که جزو مواد معدنی طبقه بندی می شود، در ترکیبات بدن گیاهان و بی مهرگان شناسایی شده بود، […]
سلنیوم
اولین بار سلنیوم در دهه ۱۹۳۰ مورد توجه قرار گرفت، زیرا دام هایی که در مناطق حاوی خاک با سلنیوم بالا چرا کرده بودند مسموم […]