مواد غذایی: سدی در برابر اشعه‌های ماورای بنفش
اشعه ماورای بنفش (UV) از پرتوهای نور خورشید محسوب می شود. مقادیر کم اشعه UV برای انسان سودمند است بدین صورت که برای تولید ویتامینD […]
نگهداری مواد غذایی در یخچال
سرد کردن یکی از متداول ترین روش های نگه داری مواد غذایی است که موجب طولانی شدن زمان ماندگاری آن ها می شود سرد کردن […]
فرآیند غذایی
غذاهای فرآیندشده چه غذاهایی هستند؟ غذاهای فرآیند شده در واقع محصولات غذایی هستند که با انجام کارهایی روی آنها، قابلیت نگهداری آنها بیشتر شده و […]