بسته بندی های هوشمند مواد غذایی
تعریف بسته بندی هوشمند نوعی سیستم بسته بندی است که قادر به انجام وظایف هوشمند مانند: تشخیص، سنجش، ضبط، ردیابی، برقراری ارتباط با ماده غذایی […]
بسته بندی مواد غذایی: فیلم ها و پوشش های خوراکی
مقدمه:  امروزه آلودگی های زیست محیطی ناشی از دورریز پسماندهای مواد بسته بندی به ویژه پلیمرهای مصنوعی سنتزی که دارای چرخه عمر طولانی در طبیعت […]
بسته بندی مواد غذایی
بسته بندی، پوششی است که محتویات خود را از زمان تولید تا زمان رسیدن به دست مصرف کننده، در مقابل آسیب های فیزیکی و شیمیایی […]
انواع بسته بندی
انواع بسته بندی: سترون، مخصوص ماکروویو و با اتمسفر اصلاح شده   اهمیت بسته بندی مواد غذایی برای محافظت و نگهداری مواد غذایی، لازم است […]